Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Programovací nástroje pro algoritmizaci a programování na ZŠ
Název práce v češtině: Programovací nástroje pro algoritmizaci a programování na ZŠ
Název v anglickém jazyce: Programming tools for development of algorithms and programs at elementary school
Klíčová slova: Algoritmus, informatické myšlení, propedeutika, programovací jazyk, robotická programovatelná hračka
Klíčová slova anglicky: Algorithm, Computational Thinking, Propaedeutic, Programming Language, Robotic Programmable Device
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Vedoucí / školitel: Ing. Jaroslav Novák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.01.2019
Datum zadání: 04.07.2019
Datum a čas obhajoby: 09.09.2019 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R013B, 013B, Zelená učebna, přízemí, KITTV
Datum odevzdání elektronické podoby:09.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je analýza možností užití programovacích jazyků, prostředí a dalších nástrojů pro podporu výuky algoritmizace a programování v podmínkách základní školy. Práce bude koncipovaná jako teoretická studie, která ukazuje možnosti programovacích prostředí, jazyků a konceptů vzhledem k rozvoji informatického myšlení na základní škole.

Předběžná náplň práce:
- analyzujte možnosti užití programovacích jazyků, prostředí a dalších nástrojů pro podporu výuky algoritmizace a programování v podmínkách základní školy (využijte výzkumné šetření KITTV).
- vymezte současné pojetí výuky algoritmizace a programování na základní škole
- vyberte a popište konkrétní prostředí, jazyky a další nástroje využitelné pro podporu algoritmického myšlení na základní škole (popř. doplňte vlastními metodikami pro rozvoj algoritmického myšlení)

Doporučená struktura práce: úvod - vymezení cílů - vymezení charakteru současné výuky algoritmizace a programování s ohledem na ZŠ - přehled nástrojů podporující takovou výuku - vlastní metodika - závěr - informační zdroje - přílohy
Předběžná náplň práce
- analyzujte možnosti užití programovacích jazyků, prostředí a dalších nástrojů pro podporu výuky algoritmizace a programování v podmínkách základní školy (využijte výzkumné šetření KITTV).
- vymezte současné pojetí výuky algoritmizace a programování na základní škole
- vyberte a popište konkrétní prostředí, jazyky a další nástroje využitelné pro podporu algoritmického myšlení na základní škole (popř. doplňte vlastními metodikami pro rozvoj algoritmického myšlení)

doporučená struktura práce: úvod - vymezení cílů - vymezení charakteru současné výuky algoritmizace a programování s ohledem na ZŠ - přehled nástrojů podporující takovou výuku - vlastní metodika - závěr - informační zdroje - přílohy
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK