Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Logopedická prevence v běžné mateřské škole
Název práce v češtině: Logopedická prevence v běžné mateřské škole
Název v anglickém jazyce: Prevention of Speech and Language Disorders at a Common Kindergarten
Klíčová slova: Jazykové roviny, ontogeneze řeči, narušení komunikační schopnosti, mateřská škola, logopedická prevence, předškolní vzdělávání.
Klíčová slova anglicky: Language levels, speech and language ontogenesis, communication disorders, kindergarten, prevention of speech and language disorders, pre-school education.
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ing. Jana Horynová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.01.2019
Datum zadání: 18.01.2019
Datum a čas obhajoby: 27.05.2019 13:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R209, 209, 2. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Lucie Durdilová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK