Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pojetí těla a ducha v židovském sapienciálním díle Musar le-mevin
Název práce v češtině: Pojetí těla a ducha v židovském sapienciálním díle Musar le-mevin
Název v anglickém jazyce: The Concept of Flesh and Spirit in the Jewish Sapiential Work Musar le-Mevin
Klíčová slova: 4QInstrukce|Sapienciální literatura|Kumrán|Rané křesťanství|Judaismus Druhého chrámu|Apoštol Pavel|Tělo|Duch|Musar le-mevin|hřích|jeṣer ha-raʿ
Klíčová slova anglicky: 4QInstruction|Sapiential Literature|Qumran|Early Christianity|Second Temple Judaism|Paul|Flesh|Spirit|Musar le-Mevin|Sin|Jeṣer ha-raʿ
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Milan Žonca, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.01.2019
Datum zadání: 16.01.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.01.2019
Datum a čas obhajoby: 18.06.2020 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:15.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Jan Dušek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tématem práce je dualistické pojetí konceptů těla (בשר) a ducha (רוח) v judaismu období Druhého chrámu. Termínem dualismus je míněn vztah těla a ducha jako antagonistických sil, vedoucích člověka buď k hříchu, nebo ke zbožnosti. Cílem práce je zmapovat rozšíření dualistického vnímání těla a ducha v židovské literatuře období (široce pojatého) přelomu letopočtu.

Východiskem práce bude text 4QInstrukce/Musar le-Mevin (4Q415ff.), sapienciální text datovaný do 3.—2. století př. n. l., který byl nalezen v Kumránu, avšak předpokládá se u něj nesektářský původ. Kromě analýzy role zmíněných pojmů v Musar le-Mevin a identifikace možných paralel v Pavlových dopisech se bude práce zabývat příklady analogické duality v pozdějších textech psaných jak hebrejsky, tak řecky (např. Závěti dvanácti patriarchů).
Seznam odborné literatury
Prameny
4QInstruction (Musar Le Mevin): 4Q415 ff. with a re-edition of 1Q26, ed. John Strugnell and Daniel J. Harrington, 505-533. Discoveries in Judean Desert 34. Oxford: Clarendon, 1999.

Sekundární literatura
Cavin, R.L., New Existence and Righteous Living: Colossians and 1 Peter in Conversation with 4QInstruction and the Hodayot (BZNW 197), Berlin 2014, 200–209.
Frey, Jörg, „Flesh and Spirit in the Palestinian Jewish Sapiential Tradition and in the Qumran Texts: An Inquiry into the Background of Pauline Usage“, in: The Wisdom Texts from Qumran and the Development of Sapiential Thought. Studies in Wisdom at Qumran and its Relationship to Sapiential Thought in the Ancient Near East, the Hebrew Bible, Ancient Judaism and the New Testament (BETL 159), ed. C. Hempel, A. Lange and H. Lichtenberger, Leuven 2002, 367–404.
Frey, Jörg, „The Notion of ‘Flesh’ in 4QInstruction and the Background of Pauline Usage“, in: Sapiential, Poetical and Liturgical Texts. Published in the Memory of Maurice Baillet. Proceedings of the 3rd meeting of the International Organization for Qumran Studies, Oslo 1998 (StTDJ 35), ed. D.K. Falk, F. Garcia Martinez and E.M. Schuller, Leiden 2000, 197–226;
Frey, Jörg, „Die paulinische Antithese von „Fleisch“ und „Geist“ und die palastinisch-judische Weisheitstradition“, ZNW 90 (1999) 45–77.
Frisch, A., & Schiffman, L. H. „The Body in Qumran Literature: Flesh and Spirit, Purity and Impurity in the Dead Sea Scrolls“, Dead Sea Discoveries, 23.2 (2016), 155-182.
Goff, M.J., „Being Fleshly or Spiritual: Anthropological Reflection and Exegesis of Genesis 1–3 in 4QInstruction and First Corinthians“, in: Christian Body, Christian Self: Concepts of Early Christian Personhood (WUNT 284), ed. C.K. Rothschild and T.W. Thompson, Tubingen 2011, 41–59.
Goff, Matthew J. 4QInstruction. Atlanta: Society of Biblical Literature, 2013.
Najman, Hindy, Jean-Sébastien Rey, and Eibert J. C. Tigchelaar, eds., Tracing Sapiential Traditions in Ancient Judaism (Leiden: Brill, 2016).
Tigchelaar, E. J. C., “Spiritual People,” “Fleshly Spirit,” and “Vision of Meditation”: Reflections on 4QInstruction and 1 Corinthians, in: Echoes from the Caves: Qumran and the New Testament (StTDJ 85), ed. F. Garcia Martinez, Leiden 2009, 113–118.
Stuckenbruck, L.T., The Dead Sea Scrolls and the New Testament, in: Qumran and the Bible: Studying the Jewish and Christian Scriptures in Light of the Dead Sea Scrolls (CBET 57), ed. N. David and A. Lange, Leuven 2010, 131–170.
Wold, Benjamin, “Flesh” and “Spirit” in Qumran Sapiential Literature as the Background to the Use in Pauline Epistles in ZNW 2015; 106(2) 262–279.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK