Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza vybraných výukových materiálů se zaměřením na prezentaci gramatického učiva
Název práce v češtině: Analýza vybraných výukových materiálů se zaměřením na prezentaci gramatického učiva
Název v anglickém jazyce: Analysis of Two Selected Teaching Materials
Klíčová slova: gramatický jev, jazyková úroveň, výukový materiál, výuka němčiny, tendence
Klíčová slova anglicky: grammatical phenomenon, language level, teaching material, teaching German, tendency
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra germanistiky (41-KG)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Dagmar Švermová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.01.2019
Datum zadání: 05.02.2019
Datum a čas obhajoby: 04.06.2020 14:30
Místo konání obhajoby: Celetná 13, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:23.03.2020
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Úvod
2. Výukové metody
3. Současné trendy
4. Analýza vybraných výukových materiálů s ohledem na vybrané gramatické jevy
5. Prezentace a nácvik daných gramatických jevů
6. Klasifikace cvičení a její efektivita
7. Závěr
8. Seznam literatury
9. Přílohy
Seznam odborné literatury
NEUNER, Gerhard. Übungstypologie zum kommunikativen Deutschunterricht / von G. Neuner, M. Krüger, U. Grewer. 1996. ISBN 3468494300.
KRUMM, Hans-jürgen. ��Mein Bauch ist italienisch ...“ Kinder sprechen über Sprachen. Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht, Vol 8, Iss 2 (2015) [online]. 2015, 8(2) [cit. 2018-11-20]. ISSN 12056545.
Aktuální problémy metodiky cizích jazyků. Aktuální problémy metodiky cizích jazyků. [1] / Stanislav Jelínek ... [et al.] ; Universita Karlova v Praze, Ústav pro učitelské vzdělání [online]. 1969 [cit. 2018-11-22].
HOUŠKA, Tomáš. Škola hrou: [knížka pro učitele a rodiče všech školáků] / Tomáš Houška. 1991. ISBN 8090070477.
MARIE, Maroušková,. Ausgewählte Kapitel aus der deutschen Phonetik, Grammatik und Lexikologie: Lehrmaterial für das postgraduale Studium der Lehrer an den pädagogischen Fakultäten. Ausgewählte Kapitel aus der deutschen Phonetik, Grammatik und Lexikologie: Lehrmaterial für das postgraduale Studium der Lehrer an den pädagogischen Fakultäten / Marie Maroušková, Marie Nešporová, Irena Vaverková [online]. 1978 [cit. 2018-11-20].
ŠEBESTA, Karel. Vyučování cizího jazyka: terminologický slovník / Karel Šebesta a kolektiv. 2017. ISBN 9788073087432.
JAN, Průcha,. Studijní příručka: teorie, tvorba a hodnocení učebnic. Studijní příručka: teorie, tvorba a hodnocení učebnic [online]. 1989 [cit. 2018-11-20].
SÝKORA, Miloslav. Učebnice: její úloha v práci učitele a ve studijní činnosti žáků a studentů. 1996. ISBN 809005661X.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK