Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
General Data Protection Regulation: Challenges for the Cloud
Název práce v češtině: Obecné nařízení o ochraně osobních údajů: výzvy pro cloud
Název v anglickém jazyce: General Data Protection Regulation: Challenges
for the Cloud
Klíčová slova: GDPR, cloud, ochrana osobních údajů
Klíčová slova anglicky: GDPR, cloud, data protection
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra evropského práva (22-KEP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.01.2019
Datum zadání: 16.01.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.01.2019
Datum a čas obhajoby: 24.04.2019 12:30
Místo konání obhajoby: PF UK m. 343
Datum odevzdání elektronické podoby:22.01.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:05.02.2019
Datum proběhlé obhajoby: 24.04.2019
Oponenti: doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK