Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Einübung der Lesefertigkeit im Deutschunterricht aus der Sicht der gegenwärtigen Sprachdidaktik
Název práce v jazyce práce (němčina): Einübung der Lesefertigkeit im Deutschunterricht aus der
Sicht der gegenwärtigen Sprachdidaktik
Název práce v češtině: Nácvik čtecí dovednosti ve výuce německého jazyka z pohledu současné jazykové didaktiky
Název v anglickém jazyce: Practice of Reading Skills in Teaching German - from the Contemporary Didactics´ Point of View
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: němčina
Ústav: Katedra germanistiky (41-KG)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.06.2006
Datum zadání: 02.06.2006
Datum a čas obhajoby: 22.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2006
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PaedDr. Dagmar Švermová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK