Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aktuální trendy ve výuce biologie ve školách se zaměřením na první pomoc
Název práce v češtině: Aktuální trendy ve výuce biologie ve školách se zaměřením na první pomoc
Název v anglickém jazyce: Current trends in teaching of biology at schools with regard to the first aid teaching
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Vedoucí / školitel: Mgr. Radim Kuba
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.01.2019
Datum zadání: 14.01.2019
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce má za cíl zpracovat odbornou rešerši s využitím primárních vědeckých prací dle požadavků kladených na bakalářské práce na biologické sekci PřF UK. Zabývá se obecnou charakteristikou vyučovacích metod v rámci výuky příropdopisu a biologie na českých školách se zaměřením na aktuální trendy. Poukazuje na dříve používané a aktuální způsoby výuky - např. odklon od frontálního stylu k modernějším, interaktivním metodám, které se ukazují být jako efektivnější (např. metody zážitkové pedagogiky). Práce využívá jako modelové téma problematiku první pomoci.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK