Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Básnická tvorba Petra Halmaye
Název práce v češtině: Básnická tvorba Petra Halmaye
Název v anglickém jazyce: Poetry of Petr Halmay
Klíčová slova: Petr Halmay|poezie|90. léta|přelom století|interpretace|motiv|reflexe
Klíčová slova anglicky: Petr Halmay|poetry|nineties|turn of the century|interpretation|motive|reflection
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Andrea Králíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.01.2019
Datum zadání: 14.01.2019
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.01.2019
Datum a čas obhajoby: 02.09.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tato bakalářská práce se bude zabývat dosavadní básnickou tvorbou Petra Halmaye. Jádrem práce bude analýza a interpretace jeho dosavadní tvorby. Analýza se zaměří i na komparaci prvních básnických sbírek s naposledy vydanými tituly. Součástí práce bude také zpracování autorského medailonku, přičemž bude přihlédnuto k recepci autorova díla. Cílem práce je charakterizovat autorskou osobnost Petra Halmaye a jeho básnickou tvorbu.
Seznam odborné literatury
Primární literatura:

Halmay, Petr. Bytost. Klatovy: Sdružení na podporu vydávání časopisů, 1994.
Halmay, Petr. Hluk. Praha: Hynek s. r. o., 1997.
Halmay, Petr. Koncová světla. Havlíčkův Brod: Opus, 2005.
Halmay, Petr. Ledolam. Praha: Opus, 2012.
Halmay, Petr. Země nikoho. Praha: Opus, 2008.

Sekundární literatura:

Červenka, Miroslav: Fikční světy lyriky. Litomyšl – Praha: Paseka, 2003.
Červenka, Miroslav: Kapitoly o českém verši. Praha: Karolinum, 2006.
Červenka, Miroslav: Obléhání zevnitř. Praha: Torst, 1996.
Červenka, Miroslav: Styl a význam: Studie o básnících. Praha: Československý spisovatel, 1991.
Hodrová, Daniela, ed.: Poetika míst. Kapitoly z literární tematologie. Jinočany: H & H, 1997.
Jakobson, Roman: Poetická funkce (usp. Miroslav Červenka). Jinočany: H & H, 1996.
Staiger, Emil: Poetika, interpretace, styl: Výbor. Praha: Triáda, 2008.
Staiger, Emil: Základní pojmy poetiky. Praha: Československý spisovatel, 1969.

Recenze (výběrově):
Andreas, Petr: Země nikoho. iLiteratura [online]. 2009. Dostupné z:
http://www.iliteratura.cz/Clanek/23797/halmay-petr-zeme-nikoho-2

Havlíček, Jan: Halmayova těla světla. iLiteratura [online]. 2009. Dostupné z:
http://www.iliteratura.cz/Clanek/23729/halmay-petr-zeme-nikoho-1

Marešová, Milena: Petr Halmay: Země nikoho (recenze). Český rozhlas Vltava [online]. 2008. Dostupné z:
https://vltava.rozhlas.cz/petr-halmay-zeme-nikoho-recenze-5075313

Štolba, Jan: Ledů lámání. Respekt [online]. 2013. Dostupné z:
https://www.respekt.cz/tydenik/2013/2/ledu-lamani

Thein, Karel: Byli jsme nesmrtelní. Tvar: obtýdeník živé literatury [online]. 2013.
Dostupné z:http://old.itvar.cz/prilohy/682/Tvar14-2013.pdf

Rozhovor:
Hruška, Petr: Pět otázek Petra Hrušky na Petra Halmaye. Host: měsíčník pro literaturu a čtenáře [online]. 2006. Dostupné z:
https://casopis.hostbrno.cz/archiv/2006/8-2006/basnicke-restitutio-in-integrum
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK