Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komunikační kompetence uživatelů kochleárního implantátu a jejich školní zařazení
Název práce v češtině: Komunikační kompetence uživatelů kochleárního implantátu a jejich školní zařazení
Název v anglickém jazyce: Communication competencies of cochlear implant users and their school classification
Klíčová slova: kochleární implantát, komunikační kompetence, předškolní věk, školní zařazení, vzdělávání, surdopedie
Klíčová slova anglicky: cochlear implant, communication competence, preschool age, school placement, education, hearing impairment
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.01.2019
Datum zadání: 11.01.2019
Datum a čas obhajoby: 17.09.2019 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2019
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK