Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Glamping jako nová forma cestovního ruchu a analýza jeho potenciálu v Česku
Název práce v češtině: Glamping jako nová forma cestovního ruchu a analýza jeho potenciálu v Česku
Název v anglickém jazyce: Glamping as a new form of tourism and an analysis of its potential in Czechia
Klíčová slova: glamping; formy cestovního ruchu; Česko; přírodní cestovní ruch; alternativní cestovní ruch; udržitelný cestovní ruch
Klíčová slova anglicky: glamping; tourism forms; Czechia; nature-based tourism; alternative tourism; sustainable tourism
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Vágner, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.01.2019
Datum zadání: 10.01.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:11.12.2020
Datum proběhlé obhajoby: 28.01.2021
Oponenti: RNDr. Tomáš Burda, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
HIGHAM, J. (2003): Sport tourism destinations. Oxford
HINCH, T. (2004): Sport tourism development
Předběžná náplň práce
Definice, vymezení, diskuze glampingu jako nové formy cestovního ruchu a rekreace ve světě. Vztah k aktuálním trendům v CR (staycations; camping; pandemie; alternativní formy CR). Analýza potenciálu, nabídky a poptávky v Česku. Prostorová diferenciace a koncentrace v Česku. Terénní kvalitativní výzkum, případové studie.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK