Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zátěž multidisciplinárního týmu v domově pro seniory v kontextu Biografické koncepce péče
Název práce v češtině: Zátěž multidisciplinárního týmu v domově pro seniory v kontextu Biografické koncepce péče
Název v anglickém jazyce: The workload of multidisciplinary team in a home for elderly in the context of the Biographical concept of care
Klíčová slova: pracovní zátěž|multidisciplinární tým|senior|domov pro seniory|Biografická koncepce péče|senior s demencí|aktivity denního života
Klíčová slova anglicky: workload|multidisciplinary team|elderly people|home for elderly|biographical concept of care|elderly people with dementia|activities of daily living
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tereza Hartošová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.01.2019
Datum zadání: 10.01.2019
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.01.2019
Datum a čas obhajoby: 04.02.2020 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:27.12.2019
Datum proběhlé obhajoby: 04.02.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tématem bakalářské práce je zátěž multidisciplinárního týmu v domově pro seniory v kontextu Biografické koncepce péče. Cílem této práce je zhodnotit pracovní zátěž pečujícího personálu, který poskytuje péči seniorům s různými stupni demence v pobytovém zařízení. Teoretická část práce bude vymezovat základní teoretické poznatky vztahující se k tématu. Praktická část se bude zabývat samotným procesem a vyhodnocováním výzkumu. Výzkum měření zátěže multidisciplinárního týmu, má za cíl vyhodnotit míru zátěže pečujících v základních oblastech aktivit denního života při péči o klienty s demencí v závislosti na biografické koncepci péče.
Seznam odborné literatury
BÖHM, Erwin. Psychobiografický model péče podle Böhma. Přeložil Petra SOCHOVÁ. Praha: Mladá fronta, 2015. Sestra (Mladá fronta). ISBN 978-80-204-3197-4.
ČEVELA, Rostislav a Libuše ČELEDOVÁ. Sociální gerontologie: východiska ke zdravotní politice a podpoře zdraví ve stáří. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4544-2.
HOLMEROVÁ, Iva, Eva JAROLÍMOVÁ a Jitka SUCHÁ. Péče o pacienty s kognitivní poruchou. Praha: Pro Gerontologické centrum vydalo EV public relations, 2007. Vážka. ISBN 978-80-254-0177-4.
HOLMEROVÁ, Iva. Průvodce vyšším věkem: manuál pro seniory a jejich pečovatele. Praha: Mladá fronta, 2014. Lékař a pacient. ISBN 978-80-204-3119-6.
KURUCOVÁ, Radka. Zátěž pečovatele: posuzování, diagnostika, intervence a prevence v péči o nevyléčitelně nemocné. Praha: Grada Publishing, 2016. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-5707-0.
PROCHÁZKOVÁ, Eva. Práce s biografií a plány péče. Praha: Mladá fronta, 2014. Sestra (Mladá fronta). ISBN 978-80-204-3186-8.
ZGOLA, Jitka M. Úspěšná péče o člověka s demencí. Praha: Grada, 2003. Psyché (Grada). ISBN 80-247-0183-9.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK