Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Co je diskurs? Ke vztahu moci a řeči v raném díle Michela Foucaulta
Název práce v češtině: Co je diskurs? Ke vztahu moci a řeči v raném díle Michela Foucaulta
Název v anglickém jazyce: What is Discourse? Considering the Relation of Power and Language in Foucault’s early work
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.01.2019
Datum zadání: 07.01.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.01.2019
Odevzdaná/finalizovaná: ne
Zásady pro vypracování
Téma řeči se ve 2. polovině 20. století stalo centrální filosofickou otázkou, a to jak skrze zkoumání hermeneutická, tak poststrukturalistická. Ústřední pojem Michela Foucaulta, diskurs, ovšem stále zůstává ve svém vztahu k řeči – a s tím zároveň k moci a ke svobodě – interpretačně nevyjasněný. Byť je nepopiratelné, že diskurs k řeči náleží, je otázkou, jak by řeč mimo diskurs vypadala, respektive zda ji mimo něj vůbec můžeme myslet. Cílem práce je objasnit právě tuto otázku, a to na základě raného Foucaultova díla. Půjde tak o pátrání po základním stavebním kameni „filosofie diskursivity“, jehož nalezení je podmínkou dalšího smysluplného rozšíření problematiky vztahu řeči, moci a člověka.
Seznam odborné literatury
FOUCAULT, Michel. L'Archéologie du savoir. Paris : Gallimard, 1969.
FOUCAULT, Michel. Histoire de la folie à l'âge classique. Folie et déraison. Paris : Gallimard, 1972.
FOUCAULT, Michel. Les Mots et les Choses. Paris : Gallimard, 1966.
FOUCAULT, Michel. L'Ordre du discours. Paris : Gallimard, 1971.
DELEUZE, Gilles. Foucault. Paris : Les Éditions de Minuit, 1986.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK