Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnaní ruského a českého akčního umění
Název práce v češtině: Srovnaní ruského a českého akčního umění
Název v anglickém jazyce: Comparison of Russian and Czech Action Art
Klíčová slova: akční umění, Česko, Rusko, politika, ideologie
Klíčová slova anglicky: action art, Czech republic, Russia, politics,ideology
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Kreativní modul (24-CR)
Vedoucí / školitel: Mgr. Aleš Svoboda
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.01.2019
Datum zadání: 05.01.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:10.01.2020
Datum proběhlé obhajoby: 07.02.2020
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
České a ruské akční umění má podobný kontext a podobná témata, z mimouměleckých funkcí silně zapojuje politické působení, to se proměňuje s ohledem na společenský vývoj. Cílem práce bude hledání vztahu politiky a akčního umění v proměnách vývoje umění ve 20. a 21. století v obou zemích a jejich vzájemné srovnání.
Seznam odborné literatury
Morganová, Pavlína: Akční umění. Olomouc: Votobia 1999, ISBN 80-7198-351-9
Kovaľov, Andrej: Ruské akční umění 1990-2000. WAM, 2007, ISBN 1726-3050
Lifshitz, Mikhail: The crisis of Ugliness. From cubism to pop-art, 1968, ISBN 978-90-04-36654-1
Pavlenskij, Petr: O ruském akčním umění, 2016, ISBN 978-5-17-094344-9
Goldberg; RoseLee: Performance Art: From Futurism to the Present, 2017, ISBN 978-5-91103-332-3
Bourriaud, Nicolas: The Exform. Brooklyn, NY: Verso, 2016, ISBN 9781784783808
O'Reilly, Sally: The Body in Contemporary Art, 2009, London, Thames&Hudson LTD, ISBN10 0500204004
Mediaimpact http://mediaudar.net/katalog-mediaudara-1/
Předběžná náplň práce
Úvod
1. Co je akční umění
- vývoj akčního umění od svého vzniku do současnosti
- používané definice akčního umění
2. Přehled ruského akčního umění
-historický vývoj, významné osobnosti, současnost
-témata, o která se zajímají
3. Přehled českého akčního umění
-historický vývoj, významné osobnosti, současnost
-témata, o která se zajímají
4. Srovnaní období od 70. let do současnosti
-analýza oblasti zajmu umělců, témat jejich prací
5. Role akčního umění v obou zemích v současnosti.
Závěr
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Introduction
1. What is Action Art
- the development of action art from its foundation to the present
- used definitions of action art
2. Overview of Russian Action Art
- historical development, important personalities, present
- topics of interest
3. Overview of Czech Action Art
- historical development, important personalities, present
- topics of interest
4. Comparing the period from the 70s to the present
- analysis of area of artists' interest, themes of their work
5. The role of action art in both countries at present.
Conclusion
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK