Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Poetika cest v Příkladných novelách
Název práce v češtině: Poetika cest v Příkladných novelách
Název v anglickém jazyce: The Poetics of Travel in Exemplary Novels
Klíčová slova: cesta|poznání|cestování|svět|postavy|Příkladné Novely|Miguel Cervantes
Klíčová slova anglicky: journey|cognition|traveling|world|characters|Examplary Novels|Miguel Cervantes
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: doc. Juan Antonio Sánchez Fernández, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.01.2019
Datum zadání: 07.01.2019
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.01.2019
Datum a čas obhajoby: 18.06.2019 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem této bakalářské práce je provést hlubší analýzu cest u vybraných novel v knize Příkladné novely od Miguela Cervantese, mezi které patří: Cikánečka, Licenciát Sklíčko, Vznešená služka, Podvodný sňatek, Rozhovor Scipiona a Berganzy, dvou psů z nemocnice Vzkříšení páně za Velkou Bránou v městě Valladolid, kteří bývají zváni psi Mahmudovi. Klade si za cíl analyzovat cestu na kterou se vydaly jednotlivé postavy, pomocí rozboru určit co pro ně jejich výprava znamenala a jak je jejich pouť do světa změnila.
Seznam odborné literatury
Primární:
CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de a Juan Bautista de AVALLE-ARCE. Novelas ejemplares. Versch. Aufl. Madrid: Castalia, 1982-. Clasicos Castalia.

CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Příkladné novely. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1957. Knihovna klasiků.

CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de a Harry SIEBER. Novelas ejemplares. 13.a ed. Madrid: Ediciones Cátedra, 1990. Letras Hispánicas.

Sekundární:

CASTRO, Américo. El pensamiento de Cervantes. Madrid: Hernando, 1925. Revista de filología espanola.

GILMAN, Stephen. La novela según Cervantes. Mexico: Fondo de cultura economica, 1993. Seccion de obras de lengua y estudios literarios.

CASALDUERO, Joaquín, Sentido y Forma de las Novelas Ejemplares, Segunda edición corregida, Madrid, Gredos, 1983.
ORTEGA Y GASSET, José. Meditace o Quijotovi. Brno: Host, 2007. Teoretická knihovna.

PÉREZ MARTÍNEZ, Á.R. Travel and travelers in novelas ejemplares: Motion and alterity in la gitanilla. Hipogrifo
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK