Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Existenciální traumata a možnosti jejich řešení
Název práce v češtině: Existenciální traumata a možnosti jejich řešení
Název v anglickém jazyce: Existential Traumas and Possibilities for Solutions
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Boris Titzl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.06.2006
Datum zadání: 01.06.2006
Datum a čas obhajoby: 25.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2006
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK