Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Intertextualita v díle Karla Čapka a Dana Wellse
Název práce v češtině: Intertextualita v díle Karla Čapka a Dana Wellse
Název v anglickém jazyce: Intertextuality in works of Karel Čapek and Dan Wells
Klíčová slova: intertextualita, Gerard Genette, Roland Barthes, Karel Čapek, R.U.R., Dan Wells, Partials Sequence, robot
Klíčová slova anglicky: intertextuality, Gerard Genette, Roland Barthes, Karel Čapek, R.U.R., Dan Wells, Partials Sequence, robot
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Elektronická kultura a semiotika (24-KEKS)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.01.2019
Datum zadání: 04.01.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:07.01.2020
Datum proběhlé obhajoby: 07.02.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMM16OB)
Oponenti: doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá intertextualitou v dramatu R. U. R. Karla Čapka a trilogii Partials Sequence od autora Dana Wellse. Cílem práce je analýza výše zmíněných děl a nalezení vzájemných podobností především v tématech, o kterých autoři pojednávají, ale také v charakteristikách postav, prostředí či pojetí (post)apokalyptického světa. V práci se také snažíme určit, zda se jedná jen o náhodné intertextuální podobnosti, anebo zda se Dan Wells, ač to sám nepřiznává, mohl inspirovat přímo Čapkovým dramatem.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK