Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problémy ve výuce první pomoci v českém školství očima pedagogů
Název práce v češtině: Problémy ve výuce první pomoci v českém školství očima pedagogů
Název v anglickém jazyce: The Problems of First Aid Teaching in Czech Schools from the Teachers Perspective
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Vedoucí / školitel: Mgr. Radim Kuba
Řešitel:
Zásady pro vypracování
MB180C25 První pomoc ve škole
MB180C25P První pomoc ve škole
MB180C25T První pomoc ve škole - terénní
MB180C36Z První pomoc- simulace zimní
MB180C36L První pomoc- simulace letní
MB180C44 Běžná a krizová komunikace ve škole
MB180P25 Ochrana člověka za mimořádných událostí
Předběžná náplň práce
o Projekt bude navazovat na naše předchozí výzkumy a zkušenosti s výukou a poskytováním první pomoci. Publikace a další výstupy z projektu mohou poskytnout kvalitní vědecké podklady využitelné pro pedagogy (např. náměty pro úpravy učebnic či didaktických postupů při výuce první pomoci).
o Práci je možné zpracovat jako bakalářskou, diplomovou či závěrečnou práci.
o V případě zájmu o téma nejdříve kontaktujte osobu školitele na radim.kuba@natur.cuni.cz
Cílem práce by byloprovést dotanzíkové šetření mezi českými pedagogy s ohledem na to, jaké problémy ve výuce vidí - např. nedostatek času, nedostatečně proškolení pedagogové, rozporuplné informace, nedostatek výukových pomůcek atd.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK