Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Podněty pedagogiky C. Freineta k proměnám české školy
Název práce v češtině: Podněty pedagogiky C. Freineta k proměnám české školy
Název v anglickém jazyce: The Pedagogy of C. Freinet with an Aim towards Change in a Czech School
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Anna Tomková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.06.2006
Datum zadání: 01.06.2006
Datum a čas obhajoby: 15.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 15.05.2006
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK