Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Echo state siete a ich využitie na predpovedanie časových radov
Název práce v jazyce práce (slovenština): Echo state siete a ich využitie na predpovedanie časových radov
Název práce v češtině: Echo state sítě a jejich využití na předpovídání časových řad
Název v anglickém jazyce: Echo state networks and their application in time series prediction
Klíčová slova: echo state sítě, neuronové sítě, časové řady
Klíčová slova anglicky: echo state network, neural network, time series
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Vedoucí / školitel: RNDr. František Mráz, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.05.2018
Datum zadání: 29.05.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.12.2018
Datum a čas obhajoby: 14.02.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.12.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:04.01.2019
Datum proběhlé obhajoby: 14.02.2019
Oponenti: Mgr. Filip Matzner
 
 
 
Zásady pro vypracování
Echo state siete sú zvláštnym typom rekurentných neurónových sietí využívajúci náhodne generovaný rezervoár rekurentne prepojených neurónov a učenú výstupnú vrstvu neurónov. Stav rezervoáru odráža históriu všetkých signálov v sieti, a preto je tento typ sietí vhodný na simuláciu a predikciu časových postupností.

Cieľom práce je navrhnúť a implementovať simulátor echo state sietí, ktorý bude umožňovať ich navrhovanie, učenie a testovanie. Tento simulátor bude potom použitý na skúmanie možností využitia takýchto sietí na predikcie časových postupností s aplikáciu na krátkodobé a dlhodobé predpovede vývoja cien akcií.
Seznam odborné literatury
Dan, J., Guo, W., Shi, W., Fang, B., Zhang, T.: Deterministic Echo State Networks Based Stock Price Forecasting. Abstract and Applied Analysis, Vol. 2014, Article ID 137148, 2014, 6 pages. DOI 10.1155/2014/137148.

Jaeger, H., Lukoševičius, M., Popovici, D., Siewert, U.: Optimization and applications of echo state networks with leaky-integrator neurons. Neural networks, 20(3), 2007, 335-352.

Lin, X., Yang, Z., Song, Y.: Short-term stock price prediction based on echo state networks. Expert systems with applications, 36(3), 2009, 7313-7317.

Maciel, L., Gomide, F., Santos, D., Ballini, R.: Exchange rate forecasting using echo state networks for trading strategies. IEEE/IAFE Conference on Computational Intelligence for Financial Engineering, Proceedings (CIFEr), art. no. 6924052, 2014, pp. 40-47.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK