Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pyramidový komplex panovníka Džosera – jeho místo v čase a prostoru
Název práce v češtině: Pyramidový komplex panovníka Džosera – jeho místo v čase a prostoru
Název v anglickém jazyce: The Pyramid Complex of King Djoser – its placement in time and space
Klíčová slova: archeologie|Stupňovitá pyramida|Džoser|Necerichet|pyramidový komplex|Stará říše|Egypt
Klíčová slova anglicky: Archaeology|Step Pyramid|Djoser|Netjerikhet|Pyramid Complex|Old Kingdom|Egypt
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Český egyptologický ústav (21-CEGU)
Vedoucí / školitel: prof. Miroslav Bárta, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.12.2018
Datum zadání: 20.12.2018
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.04.2019
Datum a čas obhajoby: 07.09.2020 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Pyramidový komplex panovníka 3. dynastie Džosera (Necericheta) je v kontextu staroegyptské archeologie považován za zcela zásadní a unikátní soubor staveb. Cílem bakalářské práce bude představit ucelený pohled na archeologickou situaci a architektonickou podobu samotného pyramidového komplexu a jeho jednotlivých částí (Stupňovitá pyramida, Jižní hrobka, komplex svátku sed, zádušní chrám atd.). Důraz bude kladen taktéž na historicko-náboženskou situaci, jež panovala v Egyptě během vlády 3. dynastie.
Seznam odborné literatury
Aufrére, S. H. 2004: Imhotep and Djoser in the Region of the Cataract of Memphis in Elephantine. In: Bulletin de l'Institut Francais d'Archeologie Orientale du Caire 104(1). 1–20.
Bárta M. 2008: Život a smrt ve stínu pyramid: staroegyptská hrobka a společnost v době stavitelů pyramid Staré říše. Praha.
Baud, Michel
2002 Djéser et la IIIe dynastie. Les grands pharaons. Pygmalion, Paris.
Colin R. 2017: Saqqara Before the Step Pyramid. In: Ancient Egypt Magazine 18(3). 34–41.
Colin R. 2017: Saqqara Before the Step Pyramid: Part 2. In: Ancient Egypt Magazine 18(4). 34–40.
Ćwiek A. 2003: Relief Decoration in the Royal Funerary Complexes of the Old Kingdom. Studies in the Development, Scene Content and Iconography, PhD Diss. Warsaw.
Drioton É. – Lauer J. P. 1939: Sakkarah: Les Monuments de Zoser. Cairo.
Dunn Friedman F. 1995: The Underground Relief Panels of King Djoser at the Step Pyramid Complex. In: Journal of the American Research Center in Egypt 32. 1–42.
Edwards I. E. S. 1985: The Pyramids of Egypt. New York.
Firth C. M. – Quibell J. E. – Lauer J. P. 1935: The Step pyramid. Vol. 1., Text. Cairo.
Firth C. M. – Quibell J. E. – Lauer J. P. 1935: The Step pyramid. Vol. 2., Plates. Cairo.
Fonseca R. 1986: The Geometry of Zoser's Step Pyramid at Saqqara. In: Journal of the Society of Architectural Historians 45(4). 333–338.
Hawass Z. 1994: A Fragmentary Monument of Djoser from Saqqara. In: The Journal of Egyptian Archaeology 80. 45–56.
Hawass Z. 2003: The Treasures of the Pyramid. Cairo.
Lauer J. P. – Ricke H. 1948: Études Complémentaires Sur les Monuments du roi Zoser a Saqqarah Fasc. 1. Cairo.
Lehner M. 2008: The Complete Pyramids. London.
Lo Bello A. 1991: The Volume and Centroid of the Step Pyramid of Zoser. In: The College Mathematics Journal, 22(4). 318–322.
Madkour F. S. – Khallaf M. K. 2018. Alteration Processes and Deterioration Phenomena of Faience Tiles in the Complex of King Djoser at Saqqara, Egypt. In: Asian Journal of Behavioural Studies 3(9). 25–37.
Seglins V. – Kukela A. 2012: Damage Assessment and 3D Visualization: an Example of the Step Pyramid, Egypt. In: Proceedings of the International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2. 1005–1011.
Stadelmann R. 1997: Die ägyptischen Pyramiden: vom Ziegelbau zum Weltwunder. Mainz am Rhein.
Verner, M. 2008: Pyramidy. Prague.
Welc F. – Mieszkowski R. – Trczinski J. – Kowalczyk S. 2015: Western Section of the 'Dry Moat' Channel Surrounding Step Pyramid Complex in Saqqara in the Light of Ground-penetrating Radar Prospection. In: Archaeological Prospection 22(4). 293–305.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK