Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dopad vybraných koncepcí romské integrace na situaci osob ohrožených sociálním vyloučením
Název práce v češtině: Dopad vybraných koncepcí romské integrace na situaci osob ohrožených sociálním vyloučením
Název v anglickém jazyce: The impact of selected concepts of Roma integration on people at risk of social exclusion
Klíčová slova: Romové|sociální vyloučení|vzdělávání|zaměstnanost|bydlení|strategie romské integrace
Klíčová slova anglicky: Roma people|social exclusion|education|employment|housing|Roma integration strategy
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.12.2018
Datum zadání: 19.12.2018
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.12.2018
Datum a čas obhajoby: 14.04.2021 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.02.2020
Datum proběhlé obhajoby: 14.04.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Ing. Petr Víšek
 
 
 
Konzultanti: PhDr. Petr Vojtíšek, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK