Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnost využití Trendelenburgovy zkoušky a její modifikace se zapojením skoku k diagnostice nestability pánve ve stojné fázi běhu – pilotní studie
Název práce v češtině: Možnost využití Trendelenburgovy zkoušky a její modifikace se zapojením skoku k diagnostice nestability pánve ve stojné fázi běhu – pilotní studie
Název v anglickém jazyce: Using single leg stance test and its modification by adding a jump to get diagnosis of pelvic instability in the stance phase of running – pilot study
Klíčová slova: běh, pánev, frontální rovina, Trendelenburgova zkouška, 2D kinematická analýza
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Vedoucí / školitel: Mgr. Zdeněk Čech
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.12.2018
Datum zadání: 23.04.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.05.2020
Datum a čas obhajoby: 25.05.2020 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.04.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:24.04.2020
Do kdy má student odevzdat:24.04.2020
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2020
Oponenti: Mgr. Marie Vitujová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce pojednává o možnosti využití Trendelenburgovy zkoušky (TZ) a její modifikace se zapojením skoku k ověření přítomnosti insuficience laterální stabilizace pánve a kyčelního kloubu ve stojné fázi běhu probanda. První část práce se věnuje problematice nestability pánve ve frontální rovině z pohledu biomechaniky, etiologie, patogeneze i diagnostiky. Praktická část hodnotí možnost využití TZ a její modifikace v diagnostice na základě porovnání míry poklesu pánve na straně volné dolní končetiny při běhu a při TZ i její modifikaci se zapojením skoku statistickou metodou uvažující výsledky oboustranných testů souboru 15 probandů získaných pomocí 2D kinematické analýzy s využitím video záznamu. Z výsledků studie vyplývá, že samotná TZ ani její modifikace se zapojením skoku, není validní zkouškou pro ověření přítomnosti nestability pánve ve frontální rovině ve stojné fázi běhu, je-li hodnotícím kritériem míra poklesu pánve na straně volné dolní končetiny.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK