Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fyzika sterilních neutrin na experimentu NOvA.
Název práce v češtině: Fyzika sterilních neutrin na experimentu NOvA.
Název v anglickém jazyce: Sterile neutrino physics at NOvA experiment.
Klíčová slova: sterilní neutrina, NOvA
Klíčová slova anglicky: sterile neutrino, NOvA
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: RNDr. Karel Soustružník, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.12.2018
Datum zadání: 19.12.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.05.2019
Zásady pro vypracování
Řešitel práce by měl studovat dostupnou literaturu o vlastnostech neutrin se zaměřením na tzv. sterilní neutrina. Dále se očekává, že řešitel se důkladně seznámí s metodami zpracování a statistické analýzy dat a bude se podílet na analýze experimentálních dat nabraných experimentem NOvA.
Seznam odborné literatury
Jennifer A. Thomas, Patricia L. Vahle, Neutrino Oscillations : Present Status and Future Plans, World Scientific (2008).
Kai Zuber, Neutrino Physics, CRC Press (2011).
Interní články členů NOvA kolaborace.
Prezentace členů NOvA experimentu na konferencích.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK