Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
DANGDUT JAKO KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ FENOMÉN
Název práce v češtině: DANGDUT JAKO KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ FENOMÉN
Název v anglickém jazyce: Indonesian music genre dangdut as a cultural and a social phenomenon
Klíčová slova: Indonésie|indonéská hudba|populární hudba|synkretismus|fusion|akulturace|kontroverze.
Klíčová slova anglicky: Indonesia|Indonesian music|popular music|syncretism|fusion|aculturation|controversy
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav asijských studií (21-UAS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.12.2018
Datum zadání: 18.12.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.01.2019
Datum a čas obhajoby: 02.09.2019 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:24.07.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:24.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Michaela Budiman, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Dangdut patří již více než čtyři desetiletí k nejpopulárnějším hudebním žánrům v indonéském souostroví. Tato svébytná kombinace západní, indické a autochtoní hudební tradice je současným příkladem výrazně synkretické povahy indonéské kultury a společnosti, což činí z dangdutu zajímavý předmět zájmu jak pro muzikologický výzkum, tak pro studium z hlediska širších společenských souvislostí. Ambivalentní povaha dangdutu, který rozmanitou indonéskou společnost na jedné straně spojuje v pocitu společné národní identity a zároveň jí rozděluje množstvím kontroverzí, umožňuje badatelům na pozadí kulturního fenoménu zkoumat společenské jevy jako například vnímání genderových rozdílů, třídního rozdělení společnosti nebo vztahu náboženských institucí a populární kultury. Bakalářská práce Dangdut jako kulturní a společenský fenomén má za cíl tento hudební styl popsat z obou úhlů pohledu, nabídnout kulturní, historické a muzikologické zkoumání souběžně
s rozborem navzájem se ovlivňujícího vztahu hudby a společnosti.
Seznam odborné literatury
BADER, Sandra a Max M. RICHTER. Dangdut Beyond the Sex: Creating Intercorporeal Space through Nyawer Encounters in West Java, Indonesia. Ethnomusicology Forum. 2014,23(2), 163-183. DOI: 10.1080/17411912.2014.926629. ISSN 1741-1912. Dostupné také z:http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17411912.2014.926629
BARENDREGT, Bart A. a Philip YAMPOLSKY. Sonic modernities in the Malay world: a history of popular music, social distinction and novel lifestyles (1930s-2000s). Leiden: Brill, 2014. ISBN 978-90-04-25986-7.
GOPAL, Sangita. a Sujata MOORTI. Global Bollywood: travels of Hindi song and dance. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2008. ISBN 9780195699487
INDERASARI, Elen a Ferdian ACHSANI. STYLES OF REPETITION AND COMPARISON MORAL MESSAGE IN KOPLO GENER DANGDUT SONG (GAYA BAHASA REPETISI DAN PERBANDINGAN SERTA PESAN MORAL PADA LIRIK LAGU GENRE DANGDUT KOPLO): Creating Intercorporeal Space through Nyawer Encounters in West Java, Indonesia. Gramatika STKIP PGRI Sumatera Barat. 2018,4(2), 163-183. DOI: 10.22202/jg.2018.v4i2.2687. ISSN 24428485. Dostupné také z:http://ejournal.stkip-pgri-sumbar.ac.id/index.php/jurnal-gramatika/article/view/2687
KUNST J. (1949), Music in Java: its history, its theory and its technique. Springer Science + Business Media, Berlin.
MUSTOLEHUDIN, Mustolehudin. Moral Value in Lyrics of Dangdut Compesed by Rhoma Irama. Analisa. 2012,19(2), 213-225. DOI: 10.18784/analisa.v19i2.167. ISSN 2443-3853. Dostupné také z:http://blasemarang.kemenag.go.id/journal/index.php/analisa/article/view/167
NALAN A. S. (2017), Creativity and indonesian performing arts. Atti del convegno International conference on arts & culture (pp. 53-66), Sunan Ambu STSI press, Bandung.
SPILLER, Henry a Philip YAMPOLSKY. Gamelan: the traditional sounds of Indonesia. Santa Barbara, Calif.: ABC-CLIO, c2004. ISBN 18-510-9506-3.

WALLACH, Jeremy. Modern noise, fluid genres: popular music in Indonesia, 1997-2001. Madison, Wisconsin : University of Wisconsin Press, 2008. New perspectives in Southeast Asian studies. ISBN 9780299229030
WEINTRAUB, Andrew N. The Sound and Spectacle of Dangdut Koplo: Genre and Counter-Genre in East Java, Indonesia. Asian music. University of Texas Press, 2013,44(2), 160-194. ISSN 0044-9202.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK