Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Proměny genderových rolí v seniorském věku
Název práce v češtině: Proměny genderových rolí v seniorském věku
Název v anglickém jazyce: The transformation of gender roles in senior age
Klíčová slova: manželství, seniorky, ovdovění, genderové role, sociální konstrukt
Klíčová slova anglicky: marriage, female seniors, widowhood, gender roles, social construct
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.12.2018
Datum zadání: 20.03.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:29.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2020
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Ludmila Maria Wladyniak, M.A., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK