Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Friedrich Wilhelm Haugwitz a reforma veřejné správy v habsburské monarchii v letech 1740 – 1765
Název práce v češtině: Friedrich Wilhelm Haugwitz a reforma veřejné správy v habsburské monarchii v letech 1740 – 1765
Název v anglickém jazyce: Friedrich Wilhelm Haugwitz and the Reform of Public Administration in the Habsburg Monarchy, 1740 – 1765
Klíčová slova: Friedrich Wilhelm Haugwitz|tereziánské správní reformy|centralizace státní správy|rod Haugwitzů z Biskupic
Klíčová slova anglicky: Friedrich Wilhelm Haugwitz|Theresian Administrative Reforms|Centralization of State Administration|Haugwitz of Biskupice Family
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.12.2018
Datum zadání: 13.12.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.12.2018
Datum a čas obhajoby: 10.09.2019 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:20.08.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:20.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Klára Woitschová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zásady pro vypracování: Friedrich Wilhelm Haugwitz je nejvýznamnější osobností státní správy v prvním období reforem Marie Terezie. V české i rakouské (německé) literatuře byla publikována řada příspěvků o něm a o jeho politické roli ve „vládním týmu“ panovnice. Co chybí, je hlubší pohled na rodové a osobnostní předpoklady, které ovlivnily jeho kariéru, jeho vztah k jednotlivým zemím České koruny, a dále souhrnné zhodnocení jeho zásadních reformních počinů a zamyšlení nad tím, co z nich obstálo i po roce 1765.
Student zpracuje svou práci na základě dosud publikované odborné produkce, kterou kriticky zhodnotí a pokusí se na jejím základě dospět k vlastním výsledkům a interpretacím. Práce by měla mít tuto strukturu:
- rod Haugwitzů, jeho původ a významné osobnosti (s důrazem na období 1620 – 1740)
- přehled a zhodnocení dosavadní literatury o tereziánských správních reformách a osobnosti Friedricha Wilhelma Haugwitze
- stručná biografie F. W. Haugwitze
- působení F. W. Haugwitze ve Slezsku
- působení F. W. Haugwitze v ústřední správě habsburské monarchie
- principy, směřování a „filozofie“ Haugwitzových reforem
- spory o ně, alternativní představy o reformách státního aparátu, Haugwitzovi „konkurenti“
- výsledky a úspěšnost „haugwitzovské“ fáze reforem, v čem podstatném se změnila státní správa v letech 1740 – 1765?
- co z Haugwitzových reforem vydrželo zkoušku časem, celkové zhodnocení
Seznam odborné literatury
Seznam odborné literatury:
K dějinám správy habsburské monarchie v době vlády Marie Terezie:
Thomas Fellner – Heinrich Kretschmayr, Die Österreichische Zentralverwaltung, II. Abt., 2. Bd., bearb. von Josef Kallbrunner und Melitta Winkler, Wien 1925
Friedrich Walter, Die Geschichte der österreichischen Zentralverwaltung in der Zeit Maria Theresias, Wien 1938
Zdeňka Hledíková – Jan Janák – Jan Dobeš, Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po současnost. Praha 2007

Jaroslav Prokeš, Boj o Haugvicovo "Directorium in publicis et cameralibus" r. 1761, Věstník Královské české společnosti nauk. Třída filosoficko-historicko-jazykozpytná 1926) [vyd. 1927], č. 4, s. 1-71
Josef Pekař, České katastry 1654-1789, Praha 1932, 6. kapitola
Pavel Sedláček, Tereziánské reformy v 18. století a konses nejvyšších úředníků, Právněhistorické studie 36, 2003, s. 203-209
Hans-Wolfgang Bergerhausen, Österreichische Reformprojekte für ein wiedererobertes Schlesien, Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 116, 2008, č. 3-4, s. 331-344
Jan Lhoták, Mezi dvěma decenálními recesy. K daňové politice Marie Terezie v Čechách v letech 1748-1775, Cornova. Revue České společnosti pro výzkum 18. století a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 7, 2017, č. 2, s. 53-65
Hannes Robert Harlander, Gewaltenteilung im Zuge der Reformen Maria Theresias von 1740 bis 1780, Diplomarbeit, Universität Graz 2018, plný text: http://unipub.uni-graz.at/urn:nbn:at:at-ubg:1-127813

K rodu Haugwitzů:
Eberhard von Haugwitz, Die Geschichte der Familie von Haugwitz: nach den Urkunden und Regesten aus den Archiven von Dresden, Naumburg, Breslau. Leipzig 1910. Po registraci by to mělo být ke stažení na ardese: http://obc.opole.pl/dlibra/docmetadata?id=1078&from=publication
J. Kotík, Letopisy rodu Haugwitzů, Velká Bíteš 1997
Dalibor Hodeček – Dagmar Jelínková – Lia Ryšavá, Miroslavské Knínice 1262–2012, Brno: Muzejní a vlastivědná společnost 2012
Johanna Haugwitz-El Kalak (ed.), Panství Náměšť v proměnách času: obraz v zrcadle evropských dějin, Telč: Národní památkový ústav 2013

K Fridrichu Vilému (Friedrichu Wilhelmu) Haugwitzovi:
Slovníková a encyklopedická hesla: Haugwitz, Friedrich Wilhelm Graf, in: Constantin von Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, 8. Teil, Wien 1862, s. 68 n.
Haugwitz, Friedrich Wilhelm Graf von, in: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB), Band 11, Leipzig 1880, s. 66–69 (autor hesla Anton Victor Felgel)
Haugwitz, Friedrich Wilhelm Graf von, in: Neue Deutsche Biographie (NDB), Band 8, Berlin 1969, s. 95 n. (autor hesla Friedrich Walter)
Helmut Neuhaus, Friedrich Wilhelm Graf Haugwitz (1702 – 1765), in: Kurt G. A. Jeserich – Helmut Neuhaus, Persönlichkeiten der Verwaltung. Biographien zur deutschen Verwaltungsgeschichte 1648-1945, Stuttgart 1991, s. 27-31
Haugwitz, Friedrich Wilhelm Graf von, in: Helmut Reinalter (ed.), Lexikon zum aufgeklärten Absolutismus in Europa in Europa, Wien 2005, s. 297-298

Friedrich Walter, Die ideellen Grundlagen der österreichischen Staatsreform von 1749, Zeitschrift für öffentliches Recht 17, 1937, s. 195-205
Friedrich Walter, Der Reformator: Friedrich Wilhelm Haugwitz, in: Männer um Maria Theresia, Wien 1951, s. 39-65
Valentin Urfus, "Zakázané" knihy v knihovně tereziánského centralisty, Právněhistorické studie 20, 1977, s. 133-144
Peter Baumgart, Friedrich Wilhelm Graf Haugwitz, Schlesien und die österreichische Staatsreform von 1749, Forschungen zur brandenburgischen und preußischen Geschichte, N.F. 5, 1995, s. 59-74
Bohumír Smutný, Činnost Jindřicha Kajetána Blümegena na Moravě v letech 1748 až 1752 a jeho úloha při koupi panství Náměšť nad Oslavou Fridrichem Vilémem Haugvicem. Ke vztahům představitelů tereziánské státní správy, Časopis Matice moravské 120, 2001, č. 2, s. 397-431
Dagmar Ruzicka, Friedrich Graf von Haugwitz (1702–1765). Weg, Leistung und Umfeld eines österreichisch-schlesischen Staatsmannes, Frankfurt: Verlag Neue Wissenschaft 2002 (zároveň disertace, Universität Stuttgart 2000)
Hanne Egghardt, Maria Theresias Männer: ihre Lieben, ihre Ratgeber und die Stützen ihres Throns, Wien 2015, s. 133-160
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK