Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postavení ženy v pozdně středověkém městě a jeho reflexe v Právní knize města Brna.
Název práce v češtině: Postavení ženy v pozdně středověkém městě a jeho reflexe v Právní knize města Brna.
Název v anglickém jazyce: The position of a woman in the late medieval city and its reflection in the Legal Book of the City of Brno
Klíčová slova: Žena|pozdní středověk|město|Právní kniha města Brna
Klíčová slova anglicky: Woman|Late Middle Ages|Town|Legal Book of the city of Brno
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.12.2018
Datum zadání: 12.12.2018
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.12.2018
Datum a čas obhajoby: 09.09.2020 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka provede heuristiku, zhodnotí relevantní prameny a zaměří se na ustanovení Brněnské právní knihy týkající se žen (právní způsobilost, majetkové právo, testamenty apod.).
Seznam odborné literatury
Prameny:
Flodr Miroslav, Právní kniha města Brna z pol. 14. století. I, II, III. Brno 1990-1993.
Literatura:
Kopičková Božena, Historické prameny ke studiu postavení ženy v české a moravské středověké společnosti. Praha 1992.
Lenderová Milena, Kopičková Božena, Berušová Jana, Maur, Edaurd. Žena v českých zemích od středověku do 20. století. Praha 2009.
Moravcová Mirjam, Žena ve městě. Praha 1993.
Shromáždění speciální literatury je předmětem heuristiky.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK