Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Formulácia a testovanie nanočastíc z vetvených polyesterov s rifampicínom
Název práce v jazyce práce (slovenština): Formulácia a testovanie nanočastíc z vetvených polyesterov s rifampicínom
Název práce v češtině: Formulace a testování nanočástic z větvených polyesterů s rifampicinem
Název v anglickém jazyce: Formulation and testing of rifampicin-loaded branched polyesters nanoparticles
Klíčová slova: Characterisace biodegradabilních polymerů, příprava roztoků, dispergace, frakcionace, zeta potenciál
Klíčová slova anglicky: Biodegradable polymers characterisation, solutions preparation, fractionation, zeta potential
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Milan Dittrich, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.12.2018
Datum zadání: 10.12.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.12.2018
Datum a čas obhajoby: 28.03.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.03.2019
Datum proběhlé obhajoby: 28.03.2019
Oponenti: PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: PharmDr. Juraj Martiška, Ph.D.
Zásady pro vypracování
rešerše
předpokusy, nácvik metodiky
realizace experuimentů
konzultace problémů
vyhodnoicení experimentů
prezentace práce ve spisu
příprava k obhajobě
obhajoba
Seznam odborné literatury
Z dostupné literatury ke specifickému tématu
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK