Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sebevražda včera a dnes
Název práce v češtině: Sebevražda včera a dnes
Název v anglickém jazyce: Suicide yesterday and today
Klíčová slova: Sebevražda, Suicidologie, Masaryk, Brož, Durkheim, sebevražednost, příčiny sebevražednosti
Klíčová slova anglicky: Suicide, suicidologie, Masaryk, Brož, Durkheim, suicide reasons
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.12.2018
Datum zadání: 19.12.2018
Datum a čas obhajoby: 07.09.2020 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R208, 208, 2. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:22.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem této diplomové práce je porovnat sociologicko-antropologické výzkumy fenoménu sebevraždy. Práce je rozdělená do dvou částí. Obsahem první části je srovnání sociologicko-antropologických koncepcí, zabývajících se fenoménem sebevraždy, s moderními texty, které často přesahují jednooborové dělení. Dalším důležitým zdrojem první části budou statistické údaje týkající se zkoumaného jevu. Obsahem druhé části bude kvalitativní výzkum založený primárně na polostrukturovaných rozhovorech s jedinci, kteří mají osobní zkušenost s tímto fenoménem sami nebo ve svém bezprostředním okolí. Tento výzkum bude proveden v souladu s etickými principy sociologického výzkumu a jeho výsledky budou konfrontovány s teoretickými závěry dosavadních výzkumů tématu, shrnutými v předchozích pasážích diplomové práce.
Seznam odborné literatury
APPEL, M. Jacob. Next: Assisted Suicide for Healthy People. In: www.huffingtonpost.com. [cit. 3.12.2018]. Dostupné z: https://www.huffingtonpost.com/jacob-m-appel/assisted-suicide-for-heal_b_236664.html

BERTOLE Manoel José, FLEISCHMANN A. A global perspective in the epidemiology of suicide. Suicidologi. 2002. [online] [cit. 3.12.2018]. Dostupné z: http://www.journals.uio.no/index.php/suicidologi/article/viewFile/2330/2193

BRAY I., GUNNELL D. Suicide rates, life satisfaction and happiness as markers for population mental health. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. May 2006. [online] [cit. 3.12.2018]. Dostupné z: http://www.journals.uio.no/index.php/suicidologi/article/viewFile/2330/2193

BROZ, Ludek. Suicide and Agency. Antropological perspetives on self-destruction personhood, and power. Routledge, 2016. ISBN 978-14-7245-791-2

CAMUS, Albert. Mýtus o Sisyfovi. Vydání třetí. Praha: Garamond, 2015. Francouzská knihovna. ISBN 978-80-7407-265-9.

Český statistický úřad. Sebevraždy. ČSÚ: ©2018 [online] [cit. 3.12.2018]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/sebevrazdy_zaj

DURKHEIM, Emile. Le suicide: étude de sociologie. [1960]. Nouvelle édition. Paris: Presses Universitaires de France, 1960.

HAWTON K, ARENSMAN E, WASSERMAN D, et al. Relation between attempted suicide and suicide rates among young people in Europe. Journal of Epidemiology & Community Health. 1998;52:191-194. [online] [cit. 3.12.2018]. Dostupné z: https://jech.bmj.com/content/52/3/191

MASARYK, Tomáš Garrigue a Jindřich SROVNAL. Sebevražda hromadným jevem společenským moderní osvěty. 4. české vydání. Praha: Ústav T.G. Masaryka, 1998. Spisy T.G. Masaryka. ISBN 80-901971-4-0.

MORENO, Carolina. Women’s Suicide Rates Have Increased More Than Twice As Fast As Men’s Since 2010. In: www.huffingtonpost.com. [online] [cit. 3.12.2018]. Dostupné z: https://www.huffingtonpost.com/entry/womens-suicide-rates-have-increased-more-than-twice-as-fast-as-mens_us_5b1b0d25e4b0adfb8269391d

REEVES A., MCKEE M., STUCKLER D. Economic suicides in the Great Recession in Europe and North America. The British Journal of Psychiatry. January 2018. [online] [cit. 3.12.2018]. Dostupné z: https://www.cambridge.org/core/journals/the-british-journal-of-psychiatry/article/economic-suicides-in-the-great-recession-in-europe-and-north-america/DF85FA16DFB256F4DC7937FAEA156F8B
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK