Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Cesty - Poměření významů cest do exotických dálek a všedních cest domů
Název práce v češtině: Cesty - Poměření významů cest do exotických dálek a všedních
cest domů
Název v anglickém jazyce: Journeys - A Comparison of Journeys to Exotic Places and the Every-day Journey Home
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: doc. ak. mal. Ivan Špirk
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.06.2006
Datum zadání: 01.06.2006
Datum a čas obhajoby: 24.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2006
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. ak. mal. Miloslav Polcar
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK