Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spokojenost pacientů oční kliniky s komunikací lékařů a sester.
Název práce v češtině: Spokojenost pacientů oční kliniky s komunikací lékařů a sester.
Název v anglickém jazyce: Satisfaction of Patients with Communication Skills of Medical and Nursing Staff at Ophthalmology Clinic.
Klíčová slova: komunikace, oční klinika, spokojenost pacientů, lékaři, sestry
Klíčová slova anglicky: Communication, opthalmology clinic, patients satisfaction, physicians, nurses
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Janečková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.12.2018
Datum zadání: 06.12.2018
Datum a čas obhajoby: 19.09.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2019
Oponenti: Mgr. Miloš Mauer
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK