Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Působení hluku na zdraví
Název práce v češtině: Působení hluku na zdraví
Název v anglickém jazyce: The effects of noise on heaalth
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hygieny 3. LF UK (12-HYG)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.12.2018
Datum zadání: 07.12.2018
Datum a čas obhajoby: 02.07.2020 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 02.07.2020
Oponenti: doc. MUDr. Monika Kneidlová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK