Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Variace dle smluvních podmínek FIDIC a jejich aplikovatelnost v českém právním řádu
Název práce v češtině: Variace dle smluvních podmínek FIDIC a jejich
aplikovatelnost v českém právním řádu
Název v anglickém jazyce: Variations under FIDIC contractual conditions and
their applicability in the Czech legal order
Klíčová slova: Variace. FIDIC. Smluvní podmínky FIDIC. Červená kniha. Veřejné zakázky. Dílo. Smlouva o dílo.
Klíčová slova anglicky: Variations. FIDIC. FIDIC conditions of contract. Red Book. Public procurement. Work. Contract for Work.
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.12.2018
Datum zadání: 06.12.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.12.2018
Datum a čas obhajoby: 28.03.2019 11:30
Místo konání obhajoby: PF UK m. 230
Datum odevzdání elektronické podoby:21.12.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:03.01.2019
Datum proběhlé obhajoby: 28.03.2019
Oponenti: JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK