Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problem based learning: právní vzděláváni pro 21. století
Název práce v češtině: Problem based learning: právní vzděláváni pro 21. století
Název v anglickém jazyce: Problem based learning: Legal Education for the 21th Century
Klíčová slova: budoucnost práva, právní vzdělávání, problem-based learning
Klíčová slova anglicky: future of law, legal education, problem-based learning
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie a sociologie (22-KPS)
Vedoucí / školitel: JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.12.2018
Datum zadání: 06.12.2018
Datum a čas obhajoby: 27.09.2019 11:00
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 237, 237
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:12.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 27.09.2019
Oponenti: Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK