Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Podpora a rozvoj komunikace u dětí s poruchou autistického spektra
Název práce v češtině: Podpora a rozvoj komunikace u dětí s poruchou autistického spektra
Název v anglickém jazyce: Support and development of communication of children with autism spectrum disorders
Klíčová slova: komunikace, poruchy autistického spektra, diagnostika, metody
Klíčová slova anglicky: communication, autism spectrum disorders, diagnostics, methods
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.12.2018
Datum zadání: 06.12.2018
Datum a čas obhajoby: 03.06.2019 13:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R209, 209, 2. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Marie Komorná
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK