Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Informování o smrti papeže Jana Pavla II. na příkladu českých bulvárních a seriózních periodik
Název práce v češtině: Informování o smrti papeže Jana Pavla II. na příkladu českých bulvárních a seriózních periodik
Název v anglickém jazyce: Reporting on the death of Pope John Paul II. as exemplified in Czech tabloid and serious periodicals
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.07.2005
Datum zadání: 20.07.2005
Datum a čas obhajoby: 19.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2006
Oponenti: PhDr. Gabriela Cihlářová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK