Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jak práce s klienty komunitního centra ve vyloučené lokalitě Zengrovka rozvíjejí jejich potenciál
Název práce v češtině: Jak práce s klienty komunitního centra ve vyloučené lokalitě Zengrovka rozvíjejí jejich potenciál
Název v anglickém jazyce: How to Workwork with Community Center Clients in Exluded Zengrovka Locality Develops Their potential
Klíčová slova: Sociální vyloučení, Romové, romská komunita, sociálně vyloučená lokalita, klíčové kompetence, osobnost pracovníka.
Klíčová slova anglicky: Social exclusion, Roma, Roma community, socially excluded location, key competencies, personality of worker.
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: Pavel Kuchař, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.12.2018
Datum zadání: 05.12.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.12.2018
Datum a čas obhajoby: 29.01.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.12.2018
Datum proběhlé obhajoby: 29.01.2019
Oponenti: doc. Mgr. Michal Kaplánek, Th.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK