Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
A structural and thematic comparison of Harper Lee´s novels To Kill a Mockingbird and Go Set a Watchman
Název práce v češtině: Strukturální a tematické srovnání dvou románů Harper Leeové, To Kill a Mockingbird a Go Set a Watchman
Název v anglickém jazyce: A structural and thematic comparison of Harper Lee´s novels To Kill a Mockingbird and Go Set a Watchman
Klíčová slova: Harper Lee, literatura amerického Jihu, srovnání, Jako zabít ptáčka, Postav hlídku, bildungsromán, psychologické prizma, sociologické prizma, stylistické prizma
Klíčová slova anglicky: Harper Lee, Southern literature, comparison, To Kill a Mockingbird, Go Set a Watchman, bildungsroman, psychological prism, sociological prism, stylistic prism
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jakub Ženíšek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.12.2018
Datum zadání: 05.12.2018
Datum a čas obhajoby: 17.09.2020 13:00
Místo konání obhajoby: Celetná 13, Praha 1, C203/C3, 33 míst u lavice + 4 místa židličky se "stolečkem"
Datum odevzdání elektronické podoby:23.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK