Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postavení žen v indonéské společnosti
Název práce v češtině: Postavení žen v indonéské společnosti
Název v anglickém jazyce: The Social Status of Women in the Indonesian Society
Klíčová slova: antifeminismus|feminismus|Indonésie|společenské postavení žen|Yogyakarta|ženské organizace
Klíčová slova anglicky: antifeminism|feminism|Indonesia|women's movements|women's social status|Yogyakarta
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav asijských studií (21-UAS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michaela Budiman, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.12.2018
Datum zadání: 05.12.2018
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.12.2018
Datum a čas obhajoby: 02.09.2019 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:28.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se zaměřuje na ženská práva, feminismus, genderovou nevyváženost, na vztah islámu k ženám a s tím spojenou problematiku. Jejím cílem je získat co nejvíce informací o právech a sociálním statusu žen různých etnických skupin Indonésie a okrajově také Malajsie. K vypracování této bakalářské práce jsou využívány sekundární zdroje v podobě knih, internetových zdrojů a článků.
Seznam odborné literatury
Islám a západní společnost
SCHIRMACHEROVÁ, Christine, 2008
ISBN 978-80-7255-400-3
Ženy v islámu a ženy v židovsko-křesťanské tradici. Mýty a realita.
ŠARÍF ‘ABD AL-‘AZÍM, PH.D.
Muslimská obec v Praze, 2011
ISBN 978-80-904373-7-1
Kde ženy vládnou
KARÁSKOVÁ, Kateřina, BIRD, Simon, 2016
ISBN: 978-80-88104-06-3
Současný islám: Tendence a dynamika
OSTŘANSKÝ, Bronislav, 2018
Akademie věd České republiky, Orientální ústav
ISSN 2464-6245
Mobilizing Piety: Islam and Feminism in Indonesia
RINALDO, Rachel, 2013
ISBN-13: 9780199948109
Gender, Islam and democracy in Indonesia
ROBINSON, Kathryn, 2009
ISBN 0-203-89175-9
Proti útlaku a nadvládě. Transnacionální výzvy politické a feministické teorii
YOUNG, Iris Marion, 2010
ISBN 978-80-7007-341-4
Závoj a džíny. Ženy v islámském světě
FROUZOVÁ, Magdaléna, 2005
ISBN 80-7021-776-6
Feminismus je pro každého
ADICHIE, Chimamanda Ngozi, 2018
ISBN 978-80-7577-468-2
Feministická filozofie
NAGL- Dočekal, Herta, 2007
ISBN 978-80-86429-68-7
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK