Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výskyt plochonoží u studentů posledního ročníku bakalářského oboru Fyzioterapie na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy
Název práce v češtině: Výskyt plochonoží u studentů posledního ročníku bakalářského oboru Fyzioterapie na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy
Název v anglickém jazyce: Occurrence of flat foot in senior students of (the bachelor's subject) Physiotherapy at the Third Faculty of Medicine, Charles University
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV (12-REHA)
Vedoucí / školitel: MUDr. Jan Vacek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.04.2019
Datum zadání: 06.05.2019
Datum a čas obhajoby: 27.06.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.06.2019
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2019
Oponenti: PhDr. Alena Herbenová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK