Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Podmínky pro vznik a fungování služby sociální prevence - azylového domu
Název práce v češtině: Podmínky pro vznik a fungování služby sociální prevence - azylového domu
Název v anglickém jazyce: Conditions for the Establishment and Functioning of the Social Prevention Service - The Asylum House
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavel Pěnkava, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.12.2018
Datum zadání: 04.12.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.12.2018
Datum a čas obhajoby: 23.06.2020 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.12.2018
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2020
Oponenti: Mgr. Bc. Ladislav Varga
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK