Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Umělá inteligence a odpovědnost za její jednání
Název práce v češtině: Umělá inteligence a odpovědnost za její jednání
Název v anglickém jazyce: Artificial intelligence and liability for its actions
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.12.2018
Datum zadání: 04.12.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.12.2018
Datum a čas obhajoby: 29.04.2019 13:30
Místo konání obhajoby: PF UK m. 406
Datum odevzdání elektronické podoby:04.12.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:09.01.2019
Datum proběhlé obhajoby: 29.04.2019
Oponenti: doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK