Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Screening funkce svalů pánevního dna u fyzioterapeutek
Název práce v češtině: Screening funkce svalů pánevního dna u fyzioterapeutek
Název v anglickém jazyce: Screening of pelvic floor musles function in physiotherapist
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV (12-REHA)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.03.2019
Datum zadání: 06.05.2019
Datum a čas obhajoby: 13.09.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2019
Oponenti: Mgr. Pavlína Zvelebilová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK