Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Modelling mortality by causes of death
Název práce v češtině: Modelování úmrtnosti podle příčin úmrtí
Název v anglickém jazyce: Modelling mortality by causes of death
Klíčová slova: Úmrtnost s rozlišením příčin smrti, intenzita úmrtnosti, kopuly, multinomický logit, regrese, stressové scénáře
Klíčová slova anglicky: Cause-of-death mortality, force of mortality, copulas, multinomial logit, regression, stress scenarios
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.12.2018
Datum zadání: 20.12.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.01.2019
Datum a čas obhajoby: 09.09.2019 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.07.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:19.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2019
Oponenti: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se bude zabývat možnostmi modelování úmrtnosti s rozlišením příčin úmrtí. Vedle tradičního spojitého modelu založeného na intenzitě úmrtí pojedná o dalších přístupech, umožňujících zahrnout do modelu vzájemnou závislost mezi příčinami úmrtí. Bude se zabývat využitím zvolených modelů pro zkoumání dopadu eliminace příčin úmrtí, případně i otázkou predikce úmrtnosti. Součástí práce bude ilustrace vybraných modelů na reálných datech.
Seznam odborné literatury
D.H.Alai, S.Arnold, M.Sherris: Modelling cause-of-death mortality and the impact of cause elimination. Annals of Actuarial Science, Vol.9, 1, 167-186, 2015.

V.K.Kaishev, D.S.Dimitrova, S.Haberman: Modelling the joint distribution of competing risks survival times using copula functions. Insurance: Mathematics & Economics 41(3), 339-361, 2007.

C.L.Chiang: Introduction to Stochastic Processes in Biostatistics. John Wiley and Sons, New York, 1968.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK