Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Cesty
Název práce v češtině: Cesty
Název v anglickém jazyce: Journeys
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: MgA. Lucie Havlásek Tatarová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.06.2006
Datum zadání: 01.06.2006
Datum a čas obhajoby: 23.06.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2006
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PaedDr. Pavel Šamšula, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK