Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Internet 2.0 en France
Název práce v jazyce práce (francouzština): Internet 2.0 en France
Název práce v češtině: Internet 2.0 a Francie
Název v anglickém jazyce: Internet 2.0 in France
Klíčová slova: Internet, Internet 2.0, web, sociální sítě, YouTube, Facebook, jazyk internetové komunikace, vzdělávání na internetu, nástrahy internetu, bezpečnost na internetu
Klíčová slova anglicky: Internet, Internet 2.0, Web, social networks, YouTube, Facebook, Internet communication language, education on the Internet, dangers of the Internet, Internet safety
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: francouzština
Ústav: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.11.2018
Datum zadání: 30.11.2018
Datum a čas obhajoby: 30.05.2019 12:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R122, 122, 1. patro, vlevo, mezi toaletami
Datum odevzdání elektronické podoby:16.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Jiří Jančík, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK