Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Raný psychický vývoj dítěte
Název práce v češtině: Raný psychický vývoj dítěte
Název v anglickém jazyce: Early childhood development
Klíčová slova: Dítě, raný psychický vývoj, teorie vývoje, vývojové milníky
Klíčová slova anglicky: Child, Early Childhood development, Developmental Theories, Milestones
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.11.2018
Datum zadání: 29.11.2018
Datum a čas obhajoby: 03.06.2020 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2020
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Stručné vymezení práce a zásady pro její vypracování:
Práce bude založena na empirické studii, v jejímž rámci bude pozorován a zaznamenáván raný psychický vývoj dětí v průběhu několika měsíců, který bude následně analyzován ve srovnání s teoriemi raného psychického vývoje. Práce vychází z kvalitativní metodologie.

Teoretická část:
-vznik psychiky v prenatálním období
-vývoj psychiky od novorozeneckého období do konce kojeneckého období (do 1 roku dítěte)
- významné psychologické teorie raného vývoje dítěte

Praktická část:
- cíl práce a výzkumné otázky
- metodologie výzkumné studie
- popis výzkumného vzorku
- kazuistiky
- pozorování interakce matka – dítě v průběhu cca 7 měsíců vývoje (od 4 měsíce do cca 10 měsíce dítěte)
- analýza dat
- diskuze a závěr
Seznam odborné literatury
ŠULOVÁ, Lenka. Raný psychický vývoj dítěte: teorie kvality raných vztahů mezi matkou a dítětem.
-BOWLBY, John. Vazba.
-THOROVÁ, Kateřina. Vývojová psychologie.
-GROF, Stanislav. Za hranice mozku: narození, smrt, transcendence.
-GROF, Stanislav. Psychologie budoucnosti: poznatky a poučení z moderního výzkumu vědomí.
-MATĚJČEK Z.; LANGMEIER, J.: Počátky našeho duševního života.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK