Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výkon rodičovské odpovědnosti osobami ve výkonu trestu odnětí svobody
Název práce v češtině: Výkon rodičovské odpovědnosti osobami ve výkonu trestu odnětí svobody
Název v anglickém jazyce: The exercise of parental responsibility by persons serving prison sentence
Klíčová slova: rodičovská odpovědnost, výkon trestu odnětí svobody, práva vězněných osob, práva dítěte, zájem dítěte, právo udržovat kontakt
Klíčová slova anglicky: parental responsibility, serving the sentence of imprisonment, prisoners' rights, rights of a child, the best interest of child, right to maintain contact
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ekumenický institut (27-EI)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petr Jandejsek, M.A., Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.11.2018
Datum zadání: 29.11.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.11.2018
Datum a čas obhajoby: 04.02.2020 15:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.12.2019
Datum proběhlé obhajoby: 04.02.2020
Oponenti: Mgr. Michael Martinek, Th.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce se zabývá institutem rodičovské odpovědnosti, tedy naplňováním a výkonem práv a povinností rodičů k jejich nezletilým dětem dle aktuální právní úpravy občanského zákoníku. Práce analyzuje právní úpravu práv a povinností rodičů ve výkonu trestu a mapuje jejich naplňování v praxi.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis deals with the institute of parental responsibility with means fullfilling and execution of rights and duties of parents serving prison sentence towards their underage children pursuant to current legislation int the Civil code. The thesis analyses the current legislation of rights and duties of parents serving prison sentence and maps their carrying out in practice.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK