Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Adaptační proces klienta v domově seniorů
Název práce v češtině: Adaptační proces klienta v domově seniorů
Název v anglickém jazyce: Client's adaptation process in a retirement home
Klíčová slova: Adaptace, klient, senior, stáří
Klíčová slova anglicky: Adaptation, age, senior/citizen, client
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jana Poláčková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.11.2018
Datum zadání: 28.11.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.11.2018
Datum a čas obhajoby: 24.06.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2019
Oponenti: Mgr. Marie Dvorná
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Volba tématu a cíle práce
2) Teoretická část - její členění, obsah
3) Praktická část - cíle, hypotézy, metody šetření, vlastní šetření
4) Závěr a zhodnocení
Seznam odborné literatury
DVOŘÁČKOVÁ, Dagmar. Kvalita života seniorů: v domovech pro seniory. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4138-3.
MALÍKOVÁ, Eva. Péče o seniory v pobytových socíálních [sic] zařízeních. Praha: Grada, 2011. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-3148-3.
POKORNÁ, Andrea. Komunikace se seniory. Praha: Grada, 2010. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-3271-8.
KALVACH, Zdeněk. Geriatrie a gerontologie. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0548-6.
SAK, Petr a Karolína KOLESÁROVÁ. Sociologie stáří a seniorů. Praha: Grada, 2012. Sociologie (Grada). ISBN 978-80-247-3850-5.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK