Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sociální pracovník v týmu paliativní péče v nemocnici
Název práce v češtině: Sociální pracovník v týmu paliativní péče v nemocnici
Název v anglickém jazyce: Social worker as a member of the hospital palliative care team
Klíčová slova: sociální pracovník, paliativní péče, nemocnice, tým
Klíčová slova anglicky: social worker, palliative care team, hospital care
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (27-PSP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Eva Křížová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.11.2018
Datum zadání: 30.11.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.11.2018
Datum a čas obhajoby: 17.09.2019 15:30
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2019
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2019
Oponenti: PhDr. Hana Janečková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK